Sveriges ingenjörer

Styrelsen 2018

 

Funktion Namn/Epost Institution/motsv.
Ordförande Jan Lindér Teknikens ekonomi och organisation
Vice ordförande Ann-Margret Strömvall Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Ledamot Mats Alemyr Industri- och materialvetenskap
Ledamot Lars Bengtsson Fysik
Ledamot Claes Niklasson Kemi och kemiteknik
Ledamot Peter Hellqvist Kommunikation och marknad
Ledamot Sakib Sistek Data- och informationsteknik
Ledamot Jonas Sundell Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Valberedning 2018

 

Namn/Epost Institution
Mats Norell - sammankallande Industri- och materialvetenskap
Johan Bankel Student- och utbildningsavdelningen
Lars Svensson Data- och informationsteknik