Sveriges ingenjörer

Styrelsen 2015

 

Funktion Namn/Epost Institution/motsv. Ankn
Ordförande Jan Lindér Teknikens ekonomi och organisation 1212
Vice ordförande Ann-Margret Strömvall Bygg- och miljöteknik 8600
Ledamot Mats Alemyr Produkt- och produktionsutveckling 2690
Ledamot Hanna-Kari Andersson Biblioteket 3743
Ledamot Claes Niklasson Kemisk reaktionteknik 3035
Ledamot Patrik Höstmad Bygg- och miljöteknik 2202
Ledamot Peter Hellqvist Utveckling och relationer 4619
Ledamot Sakib Sistek Data- och informationsteknik 5081
Ledamot Cecilia Åberg Teknikens ekonomi och organisation 5085
Ledamot Jonas Sundell Bygg- och miljöteknik  

Valberedning 2015

 

Namn/Epost Institution Ankn
Mats Norell - sammankallande Material- och tillverkningsteknik 1260
Johan Bankel Administration och service 1174
Lars Svensson Data- och informationsteknik 1704