Sveriges ingenjörer

Styrelsen 2020

 

Funktion Namn/Epost Institution/motsv.
Ordförande Lars Bengtsson Data- och informationsteknik
Vice ordförande Ann-Margret Strömvall Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Sekreterare Torbjörn Jacobson Teknikens ekonomi och organisation
Ledamot Claes Niklasson Kemi och kemiteknik
Ledamot Peter Hellqvist Kommunikation och marknad
Ledamot Sakib Sistek Data- och informationsteknik
Ledamot Gabriella Gatenholm Teknikens ekonomi och organisation
Ledamot Björn Pålsson Mekanik och maritima vetenskaper
Ledamot Teodora Retegan Kärnkemi

Valberedning 2020

 

Namn/Epost Institution
Mats Norell - sammankallande Industri- och materialvetenskap
Johan Bankel Student- och utbildningsavdelningen
Roger Johansson Data- och informationsteknik