SULF

Sveriges universitetslärare och forskare

Styrelsen 2017

 

Funktion Namn/Epost Institution/motsv.
Ordförande Lars Bengtsson Data- och informationsteknik
Ledamot Ulf Jäglid Kemi och kemiteknik
Ledamot Jan Swenson Fysik
Ledamot Roger Johansson Data- och informationsteknik
Ledamot Mohammad Asadzadeh Matematiska vetenskaper
Suppleant Maria Roginskaya Matematiska vetenskaper
Suppleant Sakib Sistek Data- och informationsteknik
Suppleant Stefan Gustafsson Fysik

Valberedning 2017

 

Namn/Epost Institution/motsv.

Sven Arne Andreasson

(sammankallande)

Data- och informationsteknik