SULF

Sveriges universitetslärarförbund

Styrelsen 2017

 

Funktion Namn/Epost Institution/motsv. Ankn
Ordförande Lars Bengtsson Data- och informationsteknik 8441
Ledamot Ulf Jäglid Kemi- och bioteknik 5702
Ledamot Jan Swenson Teknisk fysik 2090
Ledamot Roger Johansson Data- och informationsteknik 5729
Ledamot Mohammad Asadzadeh Matematiska vetenskaper 3517
Suppleant Maria Roginskaya Matematiska vetenskaper 3570
Suppleant Sakib Sistek Data- och informationsteknik 5081
Suppleant Stefan Gustafsson Teknisk fysik 3256

Valberedning 2017

 

Namn/Epost Institution/motsv. Ankn

Sven Arne Andreasson

(sammankallande)

Data- och informationsteknik 1043
Vratislav Lager Kemi- och bioteknik 2877