Representanter lokal samverkan

Sacos representanter i Lokal samverkan vid Chalmers

 

Institution Namn/Epost Saco-Förbund
Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik Stefano d'Elia Sveriges Arkitekter
Student- och utbildningsavdelningen Jonna Stugufors Jusek - Förbundet för jurister, systemvetare, ekonomer, personalvetare, samhällsvetare
IT-avdelningen Johan Landin
Kristoffer Johansson*
Sveriges Ingenjörer
 
Vetenskapens kommunikation och lärande Ann-Kristin Årman
 
DIK - Dokumentation, Information, Kultur
 
Biologi och bioteknik Joakim Norbeck Sveriges Ingenjörer
Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik Ann-Margret Strömvall
 
Sveriges Ingenjörer
 
Data- och informationsteknik Roger Johansson
Sven Knutsson*
Sveriges Ingenjörer
Sveriges Ingenjörer
Kemi och kemiteknik Ulf Jäglid
 
SULF - Sveriges universitetslärare och forskare
 
Industri och materialvetenskap Mats Norell
Mats Alemyr*
Sveriges Ingenjörer
Sveriges Ingenjörer
Matematiska vetenskaper Mohammad Asadzadeh SULF - Sveriges universitetslärare och forskare
Mikroteknologi och nanovetenskap Vakant  
Rymd- geo och miljövetenskap

Michael Olberg
 

Sveriges Ingenjörer
Mekanik och maritima vetenskaper

 Robert Severin

Johan Hartler

Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörer

Teknikens ekonomi och organisation Torbjörn Jacobsson
Jan Lindér*
Sveriges ingenjörer
Sveriges Ingenjörer
Fysik Jan Swenson SULF - Sveriges universitetslärare och forskare
Tillämpad IT Vakant  
Mekanik och maritima vetenskaper Mikael Enelund Sveriges Ingenjörer

*  suppleant