Representanter lokal samverkan

Sacos representanter i Lokal samverkan vid Chalmers

 

Institution Namn/Epost Saco-Förbund
Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik Jonas Tornberg
Ann-Margret Strömvall*
Sveriges Ingenjörer
Sveriges Ingenjörer
Verksamhetsstödet Jonna Stugufors Akavia
IT-avdelningen Kristoffer Johansson Sveriges Ingenjörer
Vetenskapens kommunikation och lärande Ann-Kristin Årman
 
DIK - Dokumentation, Information, Kultur
 
Biologi och bioteknik

Joakim Norbeck
 

Sveriges Ingenjörer
 
Data- och informationsteknik Ulf Assarsson
Sven Knutsson*
SULF - Sveriges universitetslärare och forskare
Sveriges Ingenjörer
Kemi och kemiteknik Christine Geers
 
Sveriges Ingenjörer
 
Industri och materialvetenskap Mats Norell Sveriges Ingenjörer
Matematiska vetenskaper Mohammad Asadzadeh SULF - Sveriges universitetslärare och forskare
Mikroteknologi och nanovetenskap Mats Hagberg Sveriges Ingenjörer
Rymd- geo och miljövetenskap

Michael Olberg
 

Sveriges Ingenjörer

Mekanik och maritima vetenskaper

 Robert Severin

 

Jusek

 

Teknikens ekonomi och organisation Torbjörn Jacobsson Sveriges ingenjörer
Fysik Jan Swenson SULF - Sveriges universitetslärare och forskare
Elektroteknik Lars Hammarstrand Sveriges Ingenjörer

*  suppleant