Representanter lokal samverkan

Sacos representanter i Lokal samverkan vid Chalmers

 

Institution Namn/Epost Saco-Förbund Ankn
Arkitektur Stefano d'Elia Sveriges Arkitekter 2349
Antagning och examen Jonna Stugufors Jusek - Förbundet för jurister, systemvetare, ekonomer, personalvetare, samhällsvetare 2517
IT-avdelningen Johan Landin
Kristoffer Johansson*
Sveriges Ingenjörer
 
2840
6732
Biblioteket Ann-Kristin Årman
Vakant*
DIK
 
3732
 
Biologi och bioteknik Joakim Norbeck Sveriges Ingenjörer 3838
Bygg- och miljöteknik Ann-Margret Strömvall
Patrik Höstmad*
Sveriges Ingenjörer
Sveriges Ingenjörer
8600
2202
Data- och informationsteknik Roger Johansson
Sven Knutsson*
Sveriges Ingenjörer
Sveriges Ingenjörer
5729
5727
Energi och miljö Viktor Andersson Sveriges Ingenjörer 3019
Kemi och kemiteknik Ulf Jäglid
Vratislav Langer*
SULF
SULF
5702
2877
Material- och tillverkningsteknik Mats Norell Sveriges Ingenjörer 1260
Matematiska vetenskaper Mohammad Asadzadeh SULF 3517
Mikroteknologi och nanovetenskap Vakant    
Produkt- och produktionsutveckling Mats Alemyr Sveriges Ingenjörer 2690
Rymd- och geovetenskap Michael Olberg Sveriges Ingenjörer 5507
Signaler och system Lennart Widén Sveriges Ingenjörer 5787
Sjöfart och marin teknik

 Robert Severin

Johan Hartler

Sveriges Ingenjörer

Sveriges Ingenjörer

2686

6084

Teknikens ekonomi och organisation Torbjörn Jacobsson
Jan Lindér*
Sveriges ingenjörer
Sveriges Ingenjörer
1194
1212
Fysik Jan Swenson SULF 5680
Tillämpad IT Vakant    
Tillämpad mekanik Mikael Enelund Sveriges Ingenjörer 5115

*  suppleant