Representanter lokal samverkan

Sacos representanter i Lokal samverkan vid Chalmers

 

Institution Namn/Epost Saco-Förbund
Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik Stefano d'Elia
Ann-Margret Strömvall*
Sveriges Arkitekter
Sveriges Ingenjörer
Verksamhetsstödet Peter Hellqvist Sveriges Ingenjörer
IT-avdelningen Johan Landin
Kristoffer Johansson*
Sveriges Ingenjörer
Sveriges Ingenjörer
Vetenskapens kommunikation och lärande Ann-Kristin Årman
 
DIK - Dokumentation, Information, Kultur
 
Biologi och bioteknik

Joakim Norbeck
 

Sveriges Ingenjörer
 
Data- och informationsteknik Roger Johansson
Sven Knutsson*
SULF - Sveriges universitetslärare och forskare
Sveriges Ingenjörer
Kemi och kemiteknik Teodora Retegan
 
Sveriges Ingenjörer
 
Industri och materialvetenskap Mats Norell
Mats Alemyr*
Sveriges Ingenjörer
Sveriges Ingenjörer
Matematiska vetenskaper Mohammad Asadzadeh SULF - Sveriges universitetslärare och forskare
Mikroteknologi och nanovetenskap Vakant  
Rymd- geo och miljövetenskap

Michael Olberg
 

Sveriges Ingenjörer

Mekanik och maritima vetenskaper

 Robert Severin

 

Jusek

 

Teknikens ekonomi och organisation Torbjörn Jacobsson
Jan Lindér*
Sveriges ingenjörer
Sveriges Ingenjörer
Fysik Jan Swenson SULF - Sveriges universitetslärare och forskare

*  suppleant