Ledamöter

Ordinarie ledamöter

 

Funktion Namn/Epost Saco-förbund Institution
Ordförande Peter Hellqvist Sveriges Ingenjörer Kommunikation och marknad
Vice ordförande Robert Severin Sveriges Ingenjörer Mekanik och maritima vetenskaper
Vice ordförande Ann-Margret Strömvall Sveriges Ingenjörer Arkitektur- och samhällsbyggnadsteknik
Sekreterare Torbjörn Jacobsson Sveriges Ingenjörer Teknikens ekonomi och organisation
Ledamot Björn Pålsson Sveriges Ingenjörer Mekanik och maritima vetenskaper
Ledamot Sakib Sistek Sveriges Ingenjörer Data- och informationsteknik
Ledamot Claes Niklasson Sveriges Ingenjörer Kemi- och kemiteknik
Ledamot      
Ledamot Jan Swenson SULF - Sveriges universitetslärare och forskare Fysik
Ledamot Ulf Assarsson SULF - Sveriges universitetslärare och forskare Data- och informationsteknik
Ledamot Jonna Stugufors

Jusek - Förbundet för jurister, systemvetare, ekonomer, personalvetare, samhällsvetare

Student- och utbildningsavdelningen
Ledamot Kristoffer Johansson Sveriges Ingenjörer IT-avdelningen
Ledamot Stefano d'Elia Sveriges Arkitekter Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Ledamot Ann-Kristin Årman DIK - Dokumentation, Information, Kultur Vetenskapens kommunikation och lärande
Ledamot Gabriella Gatenholm

Representant för doktorandsektionen,
Sveriges Ingenjörer

Teknikens ekonomi och organisation
Suppleant Teodora Retegan

Sveriges Ingenjörer

Kemi och kemiteknik
Suppleant Joakim Norbeck Sveriges Ingenjörer Biologi och bioteknik

 

 

Närvaro- och yttranderätt, se: