Ledamöter

Ordinarie ledamöter

 

Funktion Namn/Epost Saco-förbund Institution
Ordförande Jan Lindér Sveriges Ingenjörer Teknikens ekonomi och organisation
Vice ordförande Lars Bengtsson Sveriges Ingenjörer Data- och informationsteknik
Vice ordförande Ann-Margret Strömvall Sveriges Ingenjörer Arkitektur- och samhällsbyggnadsteknik
Ledamot Joakim Norbeck Sveriges Ingenjörer Biologi och bioteknik
Ledamot Mats Alemyr Sveriges Ingenjörer Industri- och materialvetenskap
Ledamot Sakib Sistek Sveriges Ingenjörer Data- och informationsteknik
Ledamot Claes Niklasson Sveriges Ingenjörer Kemi- och kemiteknik
Ledamot Peter Hellqvist Sveriges Ingenjörer Kommunikation och marknad
Ledamot Jan Swenson SULF - Sveriges universitetslärare och forskare Fysik
Ledamot Roger Johansson SULF - Sveriges universitetslärare och forskare Data- och informationsteknik
Ledamot Jonna Stugufors

Jusek - Förbundet för jurister, systemvetare, ekonomer, personalvetare, samhällsvetare

Student- och utbildningsavdelningen
Ledamot Robert Severin Jusek - Förbundet för jurister, systemvetare, ekonomer, personalvetare, samhällsvetare Mekanik och maritima vetenskaper
Ledamot Stefano d'Elia Sveriges Arkitekter Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Ledamot Ann-Kristin Årman DIK - Dokumentation, Information, Kultur Vetenskapens kommunikation och lärande
Ledamot Jonas Sundell

Representant för doktorandsektionen,
Sveriges Ingenjörer

Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Ledamot Teodora Retegan

Sveriges Ingenjörer

Kemi och kemiteknik

 Närvaro- och yttranderätt, se: