Ledamöter

Ordinarie ledamöter

 

Funktion Namn/Epost Saco-förbund Institution Ankn Mobil
Ordförande Jan Lindér Sveriges Ingenjörer Teknikens ekonomi och organisation 1212 070-5655125
Vice ordförande Lars Bengtsson SULF - Sveriges universitetslärarförbund Data- och informationsteknik 8441  
Vice ordförande Ann-Margret Strömvall Sveriges Ingenjörer Bygg- och miljöteknik 8600  
Ledamot Cecilia Åberg Sveriges Ingenjörer Teknikens ekonomi och organisation 5085  
Ledamot Hanna-Kari Andersson Sveriges Ingenjörer Biblioteket 3743  
Ledamot Mats Alemyr Sveriges Ingenjörer Produkt- och produktionsutveckling 2690  
Ledamot Sakib Sistek Sveriges Ingenjörer Data- och informationsteknik 5081  
Ledamot Claes Niklasson Sveriges Ingenjörer Kemi- och bioteknik 3027  
Ledamot Peter Hellqvist Sveriges Ingenjörer Administration och service 4615  
Ledamot Jan Swenson SULF - Sveriges universitetslärarförbund Teknisk fysik 5680  
Ledamot Roger Johansson SULF - Sveriges universitetslärarförbund Datorteknik 5729  
Ledamot Jonna Stugufors Jusek - Förbundet för jurister, systemvetare, ekonomer, personalvetare, samhällsvetare Antagning och examen 2517  
Ledamot Stefano d'Elia Sveriges Arkitekter Arkitektur 2349  
Ledamot Ann-Kristin Årman DIK - Dokumentation, Information, Kultur Biblioteket 3732  
Ledamot Angela Rebentrost Akademikerförbundet SSR Antagning och examen 5761  
Ledamot Vakant        
Ledamot Jonas Sundell Representant för doktorandsektionen, Sveriges Ingenjörer Geologi och geoteknik    
Ledamot Viktor Andersson Represtentant för doktorandsektionen, Sveriges Ingenjörer Energiteknik 3019  
Ledamot Vakant        

 Närvaro- och yttranderätt, se: