Kalendarium/Aktuellt

På gång vid Saco Chalmers

KALENDARIUM

Saco-rådsmöten

Plats: Fackliga lokalen, Gibraltarvallen 5

  • Onsdag 21 mars kl. 09.00 - 12.00
  • Tisdag 22 maj kl. 09.00 - 12.00

 

Utbildning för SACO-rådet

  • 18-19 juni, lunch till lunch, plats meddelas senare

AKTUELLT

Lokala avtal Chalmers / Saco

 

Efter en tids förhandlingar har nu Chalmers och Saco enats om ett avtal för perioden 2017-05-01 -- 2018-04-30.

Doktorand- och amanuenslöner har förhandlats separat, med annan avtalsperiod: 2017-10-01 -- 2018-04-30. Även dessa förhandlingar är avslutade, överenskommelse har nåtts.

Avtalen i sin helhet finns att läsa under Avtal här ovan.

Lönerevision 2016/2017

3 öppna informationsmöten om den kommande lönerevisionen erbjuds chalmers medarbetare under januari:

  • 23 januari kl. 09-10, lokal HA 3 Hörsalsvägen, Campus Johanneberg
  • 24 januari, kl. 13-14, lokal Jupiter 520, Campus Lindholmen
  • 31 januari, kkl. 13-14, lokal HA 3, Hörsalsvägen, Campus Johanneberg, hålls på engelska

Tidplan för lönerevision 2014-2015
https://document.chalmers.se/download?docid=e4337e ...

=======================

Villkor för doktorander

Rektor har fattat beslut om att Chalmers doktorander skall vara anställda och därmed få del av sjuk-, föräldra- och arbetslöshetsförsäkring. Endast i undantagsfall kan finansiering ske med stipendier.
Doktorandsektionen och Saco på Chalmers har drivit frågan hårt och är mycket nöjda med beslutet.