Kalendarium/Aktuellt

På gång vid Saco Chalmers

KALENDARIUM

Saco-rådsmöten

Plats: Fackliga lokalen, Gibraltarvallen 5

  • Tisdag 30 oktober kl. 09.00 - 12.00
  • Onsdag 21 mars kl. 09.00 - 12.00
  • Tisdag 22 maj kl. 09.00 - 12.00

 

Utbildning för SACO-rådet

  • 17-18 december, lunch till lunch, Hjortviken, Hindås
  • 18-19 juni, lunch till lunch, plats meddelas senare

 

AKTUELLT

 

Lönerevisionen snart igång

Lönerevisionen kommer precis som tidigare år att genomföras under våren.
Lönesättningen för huvuddelen av våra medarbetare kommer att ske genom lönesättande samtal.
Information till medarbetare sker vid öppna informationsmöten (anmälan krävs ej) enligt följande:

 

Datum Tid Lokal
Onsdag 23 januari 13.00-14.00 SB3 2004 Glödlampan
Tisdag 29 januari 09.00-10.00 SB3 4038 Kullagret

Lönesättande chefer kommer att boka in samtal med sina medarbetare. Samtalen ska genomföras under perioden 1 februari-31 mar

Lokala avtal Chalmers / Saco

=======================

Villkor för doktorander

Rektor har fattat beslut om att Chalmers doktorander skall vara anställda och därmed få del av sjuk-, föräldra- och arbetslöshetsförsäkring. Endast i undantagsfall kan finansiering ske med stipendier.
Doktorandsektionen och Saco på Chalmers har drivit frågan hårt och är mycket nöjda med beslutet.