Kalendarium/Aktuellt

På gång vid Saco Chalmers

KALENDARIUM

Saco-rådsmöten

Plats: Fackliga lokalen, Gibraltarvallen 5

  • Tisdag 30 oktober kl. 09.00 - 12.00
  • Onsdag 21 mars kl. 09.00 - 12.00
  • Tisdag 22 maj kl. 09.00 - 12.00

 

Utbildning för SACO-rådet

  • 17-18 december, lunch till lunch, Hjortviken, Hindås
  • 18-19 juni, lunch till lunch, plats meddelas senare

 

=======================

Villkor för doktorander

Rektor har fattat beslut om att Chalmers doktorander skall vara anställda och därmed få del av sjuk-, föräldra- och arbetslöshetsförsäkring. Endast i undantagsfall kan finansiering ske med stipendier.
Doktorandsektionen och Saco på Chalmers har drivit frågan hårt och är mycket nöjda med beslutet.