Kalendarium/Aktuellt

På gång vid Saco Chalmers

KALENDARIUM  2021

Saco-rådsmöten kvartalsvis

Plats: Fackliga lokalen, Gibraltarvallen 5

 • SACO-rådsmöte, 16 april kl. 10.00 - 12.00, Teams
 • SACO-rådsmöte, 24 februari kl. 9.00 - 11.00, Zoom

 

Information från SACO medlemsmöte den 25 februari angående avslutade MBL förhandlingar AP1.

Med på mötet för att besvara frågor var:

SACO:s förhandlingsgrupp
Lars Bengtsson, SACO ordförande
Peter Hellqvist, Chalmers verksamhetsstöd*
Jonna Stugufors, Chalmers verksamhetsstöd
Kristoffer Johansson, Chalmers verksamhetsstöd IT

Samt Sveriges Ingenjörer
Sam Najafian ,Ombudsman
Andreas Nyström Förhandlingschef offentlig sektor

Presentation av medlemsmötet

ATK slutrapport Chalmers tekniska högskola

AKTUELLT

Nya avtal om löner:

 • Avtalen är tecknade på tre år
 • För ST gäller avtalet för perioden 1/10 2020 tom 30/9 2023.
 • För SACO och SEKO gäller avtalet för perioden 1/5 2021 tom 30/4 2024.

ÅR 1 (=2021)

 • Generell höjning på 1 %
 • För SACO gäller 1% på medarbetarens lön.
 • För ST och SEKO gäller ett krontalspåslag som utgår från 1% på kollektivets löneunderlag, där alla får samma krontal (beräknat på 100% anställning, dvs 50% anställning = halva beloppet)

                         - ST 390 kr

                         - SEKO 261 kr

ÅR 2 och 3

 • Lönesättande samtal i nov/dec.
 • Individuell och differentierad lönesättning utifrån prestation.
 • Ny lön från 1 maj respektive år för SEKO och SACO
 • Ny lön från 1 okt respektive år för ST (retroaktivt)
 • År 2 utfallsgaranti för kollektivet på lägst 2,6%
 • År 3 utfallsgaranti för kollektivet på lägst 1,8%

Bakgrund:

Huvudskälet till att det blir en generell höjning och en låg %-sats för år 1 är EiB och Chalmers ekonomiska situation. Högre löner ger högre pensionskostnader men det är också komplicerat att genomföra lönesättande samtal mitt under förändringsarbetet kopplat till EiB.

Det gångna årets prestationsbedömning kommer att tas med till år 2 när det finns en något högre %-sats att fördela.

Konsekvenser:

 • Inga lönesamtal våren 2021.
 • Nya löner med generella påslag betalas ut i maj 2021.
 • Senast 30 april ska chef och medarbetare ha haft ett dokumenterat samtal kopplat till medarbetarens prestation senaste året.
 • Samtalet kan vara en del av medarbetarsamtalet eller ett separat samtal.
 • Dokumenteras och sparas till nästkommande revision.

 

Karin Kjell, HR Chalmers, presentation av:

Frivillig överskommelse om avslut av tjänst på Chalmers, 14/9, 2020

Andreas Nyström, Sveriges Ingenjörer, presentation  av:

Arbetsbrist och avslut av anställning

 

Sveriges Ingenjörer Årsmöte  
lokalavdelningen vid Chalmers

Agenda vid årsmöte den 28/1 2021 kl  12.00-ca13.00 på Zoom

https://chalmers.zoom.us/j/65923403426

    Password: 18291105

Årsmötesagenda2021.docx

 

 

=======================

Villkor för doktorander

Rektor har fattat beslut om att Chalmers doktorander skall vara anställda och därmed få del av sjuk-, föräldra- och arbetslöshetsförsäkring. Endast i undantagsfall kan finansiering ske med stipendier.
Doktorandsektionen och Saco på Chalmers har drivit frågan hårt och är mycket nöjda med beslutet.