Avtal

Lokala avtal

Avtalsförhandling 2020

Efter lokala förhandlingar har Chalmers och Saco kommit överens om ett avtal om löner med mera.

Nytt avtal är klart gällande löner för perioden 2020-05-01--2021-04-30.
Se nedan.

Även förhandlingarna om doktorand- och amanuenslöner är avslutade.
Nytt avtal är klart gällande perioden 2021-05-01--2024-04-30.

Se nedan.

 

 

 

Kollektivavtalet (Avtal om Löne- och anställningsvillkor för arbetstagare) vid Chalmers gäller för de anställda vid Stiftelsen Chalmers tekniska högskola, Chalmers tekniska högskola AB och Chalmersfastigheter AB, oavsett facklig tillhörighet.

 

Centrala avtal

Chalmers (aktiebolag, stiftelse, dotterbolag) är frivillig medlem i Arbetsgivarverket. De centrala avtal vi tillämpar är desamma som för alla Saco-anslutna på statliga arbetsplatser.

Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2010-T) gäller från och med den 1 oktober 2010 och tillsvidare.

 

Saco-S har en informativ avtalssida, där finns avtal, förklaringar, förhandlingsprotokoll m.m.

 

Arbetsgivarverket har en lista på alla centrala avtal

 

På Arbetsgivarverkets avtalssida hittar du bland annat ALFA (Allmänt löne- och förmånsavtal), som reglerar de generella anställningsvillkoren, samt TurA-S (Avtal om turordning för arbetstagare hos staten), som reglerar turordning vid arbetsbrist, återanställning m.m.