Arkiv

2017

Saco-rådsmöten

 • Måndag 6 mars kl. 13.00 - 15.00
 • Tisdag 25 april kl. 08.30 - 11.00
 • Tisdag 17 oktober 09.00 - 12.00

Utbildning för SACO-rådet

 • Måndag-tisdag 6-7 februari 2017, Bohusgården, Uddevalla
 • Onsdag-torsdag 31 maj - 1 juni, Nääsfabriker
 • Torsdag-fredag 14 -15 december, Aspenäs herrgård

 

2016

Saco-rådsmöten

 • Måndag 12 december, kl. 13.00 - 16.00
 • Torsdag 8 september, kl. 9.00 - 12.00
 • Onsdag 18 maj, kl. 9.00 - 12.00
 • Torsdag 10 mars, kl. 9.00 - 12.00

 

Utbildning för SACO-rådet

Tisdag-onsdag 21-22 juni 2016 (Hjortviken konferens, Hindås)

 

2015

Saco-rådsmöten

Plats: Fackliga lokalen, Gibraltarvallen 5

 • Torsdag 26 november 2015 kl. 9-12
 • Tisdag 8 september 2015 kl. 9-12
 • Onsdag 20 maj 2015 kl. 9-12
 • Tisdag 24 februari 2015 kl. 9-12

Utbildning för SACO-rådet

 • Onsdag-torsdag 2-3 december 2015 (Hindåsgården Konferens & Spa AB, Hindås)
 • Måndag-tisdag 15-16 juni 2015 (Hindåsgården Konferens & Spa AB, Hindås)

2014

Saco-rådsmöten

Plats: Fackliga lokalen, Gibraltarvallen 5

 • Tisdag 4 februari 2014 kl 9-12
 • Måndag 26 maj 2014 kl 9-12
 • Torsdag 11 september 2014 kl. 9-12

Utbildning för SACO-rådet

 • Onsdag-torsdag 3-4 december 2014 (Hindåsgården Konferens & Spa AB, Hindås)
 • Tisdag-onsdag 24-25 juni 2014 (Bohusgården, Uddevalla)

Lönerevision

2013

Saco-rådsmöten

Plats: Fackliga lokalen, Gibraltarvallen 5

 • Tisdag 19 februari 2013 kl 9-12
 • Måndag 13 maj 2013 kl 9-12
 • Onsdag 18 september 2012 kl. 9-12
 • Tisdag 3 december 2013 (i anslutning till utbildning, se nedan)

Utbildning för SACO-rådet

 • Onsdag-torsdag 27-28 februari 2013 (Hindåsgården)
 • Onsdag-torsdag 12-13 juni 2013 (Bohusgården, Uddevalla)
 • Måndag-tisdag 2-3 december 2013 (Nääs Fabriker, Tollered)

Lönerevision 

Lokalt avtal klart för Saco

Efter en tids förhandlingar har nu Chalmers och Saco enats om ett avtal för perioden 1 oktober 2012 till och med 30 april 2014. I fortsättningen kommer vi att ha årliga revisioner.

Avtalet i sin helhet finns att läsa under Avtal här ovan.

Doktorandernas lönestegar förhandlas separat.

SACO-rådet vid Chalmers
2012-11-14

Avtal för doktorander och amanuenser är nu klara. Även dessa avtal finns att läsa under fliken Avtal.

/2012-11-27

Till samtliga SACO-medlemmar vid BoM och Biblioteket.

I den kommande lönerevisionen har vi enats om att pröva lönesättande samtal vid era arbetsplatser. Vi inbjuder nu till informationsmöten om vad det innebär att ha ett lönesättande samtal och hur det förhåller sig till traditionellt lönesamtal. Vi kommer att genomföra informationsmötet vid två tillfällen:

Den 22/1 2013 kl 12-13 i sal VF och den 30/1 2013 kl 12-13 i sal HA2.

Som en förberedelse rekommenderar vi alla att gå in på sitt förbunds hemsida och ta del av den information som finns om detta.

Ni är alla välkomna att delta i mötet.

SACO-rådet vid Chalmers

2012

Utbildning för SACO-rådet

 • Onsdag-torsdag 20-21 juni 2012 (Hindås)
 • Måndag-tisdag 10-11 december 2012 (Nääs Fabriker, Tollered)

Saco-rådsmöten

Plats: Fackliga lokalen, Gibraltarvallen 5

 • Fredag 24 februari 2012 kl 9-12
 • Fredag 27 april 2012 kl 9-12
 • Torsdag 20 september 2012 kl. 9-12
 • Måndag 3 december 2012 kl. 9-12

2011

Saco-rådsmöten

Plats: Fackliga lokalen, Gibraltarvallen 5

 • Fredag 25 februari 2011 kl. 9-12
 • Fredag 29 april 2011 kl. 9-12
 • Måndag 19 september 2011 kl 9-12
 • Onsdag 30 november 2011 kl 9-12

Lönerevision 2011

Lokal förhandling

Vi har nu avslutat den lokala förhandlingen om bland annat löner. Resultatet återfinns, som de flesta väl redan sett, på Insidan:

Under perioden 22 februari - 8 april skall alla erbjudas ett lönesamtal. Om allt går väl är tanken att vi skall slutförhandla lönerevisionen den 27 maj.
Vi kommer att inbjuda till en information om avtalet och ge råd inför lönesamtalen inom kort. Representanter från Sveriges Ingenjörer centralt kommer att medverka.

Tidplan inför lönerevisionsarbetet 2011

 

Datum Aktivitet Ansvariga/deltagare
10 jan - 4 feb Förhandlingar Chalmers - personalorganisationer Förhandlingsdelegation från arbetsgivaren: Inge Svensson, Anna Ohlson, Ulf Carlson, RIkard Söderberg
25 jan Utbildning och information om lönerevisionsmodulen i Primula Personalmän, LRS
31 jan Medlemmar anmäls till Karin W Respektive facklig ordförande
3 feb Information till personalmän Förhandlingschef, LRS, personalmän
4 feb Lönemöte med prefekter/chefer Förhandlingschef
7-16 feb Löneunderlag bearbetas. Avstämning av utrymmet Personalmän
17 feb Löneutrymmet fastställs Förhandlingschef, LRS, personalmän
7 feb Info till anställda på Insidan Förhandlingschef
v. 8 Avtal, lönemtrl och underlag lämnas till prefekt Personalmän, LRS
22 feb - 8 apr Lönesättning och genomförande av lönesamtal Chefer
15 feb - 15 mars Genomgång inför utbetalning av engångsbelopp Personalmän, LRS
26 mars Utbetalning av engångsbelopp LRS
15 feb - 15 mars Genomgång inför höjning av doktorand- och amanuenslöner Personalmän, LRS
26 mars Utbetalning av nya doktorand- och amanuenslöner LRS
8 april Lönesättning klar och inlämnad till personalmän Chefer, personalmän
11, 13 och 14 april Avstämning av inkomna förslag Förhandlingschef, LRS, personalmän
11-15 april Återkoppling av ev justeringar på institutionerna Personalmän
14 april Avstämning av nya löner Förhandlingschef, LRS, personalmän
18 april Arbetsgivarbud lämnas till personalorganisationer Förhandlingschef
18 april - 13 maj Kontakter personalorganisationer - prefekt/chef - personalman Respektive fackordförande, prefekt, personalmän
16 och 23 maj Avstämning av utfall Förhandlingschef, LRS, personalmän
23 - 27 maj Ny återkoppling efter ev justeringar inför slutförhandling Förhandlingschef, LRS, personalmän
27 maj Slutförhandling Förhandlingschef och personalorganisationer
30 maj Info till anställda på Insidan Förhandlingschef
30 maj Resultat av slutförhandling till prefekter/chefer Personalmän
30 maj - 16 juni Chefer meddelar anställda ny lön Chefer
30 maj - 16 juni Inläsning av löner och kontroll av listor Personalmän, LRS
16 juni Uppföljning lönerevision Förhandlingschef, LRS, personalmän
23 juni Löneutbetalning LRS

2010

SACO-rådsmöten

Plats: Fackliga lokalen, Gibraltarvallen 5

 • Torsdag 9 september 2010 (kort möte under utbildningsdagarna)
 • Fredag 15 oktober 2010 kl. 9-12
 • Fredag 3 december 2010 kl. 9-12

SACO ledningsgruppsmöten

Plats: Fackliga lokalen, Gibraltarvallen 5

 • Fredag 18 juni 2010 kl. 9-10.30
 • Tisdag 12 oktober 2010 kl. 9-11

Utbildning för SACO-rådet

 • Onsdag-torsdag 8-9 september 2010 (Hjortviken, Hindås)
 • Onsdag-torsdag 17-18 november 2010 (Bohusgården, Uddevalla)

2009

Jullunch

DIK, JUSEK och SSR kommer den 16 december 2009 att anordna en jullunch för sina medlemmar. Du som är medlem i något av förbunden och vill vara med är välkommen att anmäla dig till respektive ordförande (se vänstermarginalen för kontaktuppgifter).

*****

Välkommen att prata pension med Saco (hösten 2009)

I höst handlar Saco-S touren om pension och vi besöker hela landet. 
Anmäl dig på www.saco-s.se/anmalan
 
Välkommen!
Vänliga hälsningar
Edel Karlsson Håål
Ordförande Saco-S

*****

Saco vid Chalmers inbjuder till informationsträff med AMF Pension om pensionssystemet (10 mars 2009)

Mötet kommer bl.a. att behandla:

 • Hur pensionssystemets olika delar hänger ihop, med speciell fokus på tjänstepensionen
 • Mer information om det Orange kuvertet, AMF hjälper er att tolka innehållet
 • Vad kan man påverka själv och vad kan man inte påverka
 • Förklara och gå igenom en del svåra ord och krångliga termer, till exempel återbetalningsskydd
 • Till sist finns det utrymme för frågor från åhörarna

Till samtliga som anmält sig till information om pensioner som AMF-pension skall hålla den 10/3 kl 12.00.
På grund av ett mycket stort anmälningstryck måste vi byta sal från Vasa A till GD-salen. Karta bifogas.
Då vi kan bli upp mot 160 deltagare vill ni att ni kommer i god tid (kom gärna vid 11.40) så att vi hinner att fördela smörgåsar och dryck. Ambitionen är att starta informationen 12.00 så att utrymme ges för frågor innan vi avslutar 13.30.

*****

Lönerevision 2009

Nedan finner ni viktig information om nästa lönerevision. Tveka inte att ta kontakt med ert lokala ombud om ni känner er osäkra på något.

Tidplan inför årets lönerevision

 

Datum Aktivitet Ansvariga
 17-Dec-08  Förhandlingsdag med PO  Förhandlingschef
 20-Jan-09  Anmäla medlemmar till Karin W  Respektive fackordförande
 29 jan kl.14-16  Lönemöte med prefekter  Förhandlingschef
 26 jan-3 febr
 
 Löneunderlag bearbetas 
Avstämning av utrymmet
 
 P-män
   Löneutrymme fastställs  Förhandlingschef, P-män, LRS
   Info till anställda, WWW  Förhandlingschef
  Avtal, lönemtrl och underlag lämnas till prefekt P-män, LRS
3 feb-31 mars Lönesättning och genomförande av lönesamtal Chefer
31 mars Lönesättning klar och inlämnad till personalmän Chefer, P-män
1 april Avstämning av inkomna förslag P-män, LRS
1-3 april Justeringar på institutionerna P-män
14 april Avstämning av nya löner P-män, LRS, Förhandlinschef
15 april AG-bud lämnas till PO Förhandlingschef
15 april-12 maj Kontakter PO/prefekt-P-man Respektive fackordförande
13 maj Avstämning av utfall Förhandlingschef, LRS, P-män
14-18 maj Avstämningar av fackens synpunkter inför slutförhandling med ev justeringar P-män, LRS, Förhandlinschef
18 maj Slutförhandling Förhandlingschef och PO
19-20 maj Resultat av slutförhandling till prefekter P-män
25maj-15juni Chefer meddelar anställda ny lön Chefer
16 juni Inläsning av löner och kontroll av listor P-män, LRS
18 juni Uppföljning lönerevision Förhandlingschef
25 juni Löneutbetalning LRS