AKAVIA

- jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Styrelsen 2020

 

Funktion Namn/Epost Institution/motsv.
Ordförande Jonna Stugufors Student- och utbildningsavdelningen
Ledamot Kristina Risberg Kommunikation och marknad
Ledamot Pia Nilsson Elektorteknik
Ledamot Catharina Wallgren Planering, analys och ekonomi
Ledamot Catharina Peterson HR-avdelningen
Suppleant    
Suppleant Mikael Bodell Student- och utbildningsavdelningen

Valberedning 2020

 

Namn/Epost Institution/motsv.

Anna-Lena Ullberg   

Planering, analys  och ekonomi
Rickard Johansson Student- och utbildningsavdelningen