Akademikerförbundet SSR

 

Styrelsen 2015
 

Funktion Namn/Epost
 
Institution el
liknande
 
Ankn
Ordförande
 
Vakant

 

 
Vice ordförande
 
Jessica Lindskog
 
Antagning och examen 2537
Ledamot
 
Emelie Wennersand
 
Antagning och examen
 
 2572
 
Ledamot
 
Nadja Meldo Antagning och examen
 
2535
Ledamot Angela Rebentrost Antagning och examen
 
5761