SACO-rådet

Saco-rådet företräder Chalmers-anställda Saco-medlemmar i fackliga frågor. Varje lokalt Saco-förbund utser, i proportion till antalet medlemmar, ledamöter i Saco-rådet. Kontaktförbund är Sveriges Ingenjörer, det största lokala förbundet på Chalmers. De lokala representanterna i samverkansgrupperna har närvaro- och yttranderätt i Saco-rådet. Doktorandsektionen har också rätt att vara representerad. Se stadgarna för mer information.

Besöksadress: Gibraltarvallsvägen 5

Om du vill nå Saco så ett mail till: kansli@saco.chalmers.se.